Gerelateerd aan Psalmen 116:7

Gerelateerd aan Psalmen 116:7

Psalmen 13:6

Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt, ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.
Gerelateerd aan Psalmen 116:7

Jeremia 6:16

Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”
Gerelateerd aan Psalmen 116:7

Mattheüs 11:28

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Gerelateerd aan Psalmen 116:7

Psalmen 119:17

Wees goed voor uw dienaar-dan zal ik leven en mij houden aan uw woord.
Gerelateerd aan Psalmen 116:7

Psalmen 95:11

En ik zwoer in mijn woede: "Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen!"'
Gerelateerd aan Psalmen 116:7

Jeremia 30:10

Wees niet bang, mijn dienaar Jakob, heb geen angst, Israël-spreekt de HEER. Ik zal je uit dat verre land bevrijden, uit de ballingschap breng ik je nageslacht terug. Het volk van Jakob keert terug en zal in vrede leven, zonder zorgen, zonder dat het nog wordt opgeschrikt.
Gerelateerd aan Psalmen 116:7

Hosea 2:7

(2:9) Als ze dan achter haar minnaars aan wil gaan kan ze hen niet bereiken; ze zoekt maar kan hen niet vinden. Dan zal ze zeggen: 'Ik ga terug naar mijn eigen man, want toen had ik het beter dan nu.'
Gerelateerd aan Psalmen 116:7

Hebreeën 4:8

Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken.