Psalmen 11:5

NBV

5De HEER keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld liefhebben, haat hij.

SV

5De HEERE proeft den rechtvaardige; maar den goddeloze, en dien, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel.

KJV

5The LORD trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth.