Open de Bijbel

Psalmen 11:5
NBV 5 De HEER keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld liefhebben, haat hij. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 De HEERE proeft den rechtvaardige; maar den goddeloze, en dien, die geweld liefheeft, haat Zijn ziel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 The LORD trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version