Open de Bijbel

Psalmen 109:8
NBV 8 Dat zijn dagen geteld zijn, een ander zijn ambt overneemt, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 Let his days be few; and let another take his office.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version