Psalmen 107:30

NBV

30Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, hij bracht hen naar een veilige haven.

SV

30Dan zijn zij verblijd, omdat zij gestild zijn, en dat Hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft.

KJV

30Then are they glad because they be quiet; so he bringeth them unto their desired haven.