Open de Bijbel

Psalmen 104:23
NBV 23 De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 De mens gaat dan uit tot zijn werk, en naar zijn arbeid tot den avond toe.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 Man goeth forth unto his work and to his labour until the evening.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version