Gerelateerd aan Psalmen 104:20

Gerelateerd aan Psalmen 104:20

Jesaja 45:7

die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.
Gerelateerd aan Psalmen 104:20

Psalmen 74:16

Van u is de dag, van u is de nacht, u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven,
Gerelateerd aan Psalmen 104:20

Amos 1:13

Dit zegt de HEER: Misdaad op misdaad heeft Ammon begaan: ze hebben, toen ze hun gebied wilden vergroten, de zwangere vrouwen van Gilead de buik opengereten. Daarom zal ik mijn vonnis niet herroepen.
Gerelateerd aan Psalmen 104:20

Psalmen 50:10

Mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen,
Gerelateerd aan Psalmen 104:20

Genesis 8:22

Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht-nooit komt daar een einde aan.
Gerelateerd aan Psalmen 104:20

Genesis 1:4

God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
Gerelateerd aan Psalmen 104:20

Psalmen 139:10

ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.