Open de Bijbel

Psalmen 103:2
NBV 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version