Gerelateerd aan Psalmen 103:15-16

Gerelateerd aan Psalmen 103:15

1 Petrus 1:24

'De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af,
Gerelateerd aan Psalmen 103:15

Jakobus 1:10

en de rijke op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld.
Gerelateerd aan Psalmen 103:15

Jesaja 51:12

Ik, ik ben het die jullie troost. Hoe kun je dan bang zijn voor een sterveling, voor een mensenkind dat vergaat als gras?
Gerelateerd aan Psalmen 103:15

Jesaja 40:6

Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
Gerelateerd aan Psalmen 103:15

Psalmen 90:5

U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras
Gerelateerd aan Psalmen 103:15

Jesaja 28:4

Dit pronkstuk van de vruchtbare vallei, dit prachtige sieraad, zal als een bloem verwelken, verdwijnen als een vroege vijg, vóór de oogst ontdekt en onmiddellijk opgegeten.
Gerelateerd aan Psalmen 103:15

Job 14:1

Een mens, geboren uit een vrouw-kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust.
Gerelateerd aan Psalmen 103:15

Nahum 1:4

Hij verheft zijn stem tegen de zee en legt haar droog, de rivieren laat hij verdrogen. Verwelkt zijn Basan en Karmel, ook Libanons bloesem-verwelkt.
Gerelateerd aan Psalmen 103:15

Jesaja 28:1

Wee de trotse kroon van de dronkaards van Efraïm; bedwelmd door de wijn pronken zij met de stad die de vruchtbare vallei bekroont, maar hun prachtige sieraad is een bloem die verwelkt.
Gerelateerd aan Psalmen 103:16

Jesaja 40:7

Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’
Gerelateerd aan Psalmen 103:16

Job 20:9

Het oog dat hem zag, ziet hem niet meer; nooit meer zal zijn woonplaats hem aanschouwen.
Gerelateerd aan Psalmen 103:16

Job 7:6

Mijn dagen gaan sneller dan een weversspoel, ze haasten zich naar een einde zonder hoop.
Gerelateerd aan Psalmen 103:16

Job 14:10

Maar een mens sterft en hij ligt terneer. Hij blaast zijn laatste adem uit-waar is hij dan?
Gerelateerd aan Psalmen 103:16

Genesis 5:24

Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.
Gerelateerd aan Psalmen 103:16

Job 8:18

Maar dan wordt hij weggerukt en men verloochent hem: "Ik heb je nooit gezien."
Gerelateerd aan Psalmen 103:16

Job 27:20

Een vloed van verschrikkingen overvalt hem, 's nachts sleurt een wervelstorm hem mee.