Open de Bijbel

Psalmen 103:14
NBV 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 For he knoweth our frame; he remembereth that we are dust.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version