Open de Bijbel

Psalmen 102:27
NBV 27 (102:28) maar u blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 27 Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed verouden; Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 27 But thou art the same, and thy years shall have no end.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version