Open de Bijbel

Psalmen 1:5
NBV 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version