Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Jeremia 17:8

Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Ezechiel 47:12

Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.'
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Psalmen 92:14

(92:15) Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en fris.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Genesis 39:23

De gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was toevertrouwd, omdat de HEER hem ter zijde stond en alles wat Jozef ter hand nam voorspoedig liet verlopen.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Johannes 15:6

Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Openbaring 22:2

In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Mattheüs 13:6

Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Ezechiel 19:10

Je moeder was een wijnstok, net als jij aan het water geplant, die vruchten droeg en vele takken, want er was water in overvloed.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Genesis 39:3

Omdat zijn meester zag dat de HEER Jozef ter zijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen,
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Jozua 1:7

En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Ezechiel 17:8

hoewel hij toch op een goed veld geplant was, waar hij genoeg water had om te groeien, vrucht te dragen en een prachtige wijnstok te worden.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Psalmen 128:2

je zult eten wat je werk opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe,
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Jesaja 44:4

Zij zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Jesaja 3:10

Gelukkig de rechtvaardige, het gaat hem goed, hij zal de vruchten plukken van zijn daden.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

2 Kronieken 31:21

Alles wat hij in zijn streven om God te dienen ondernam ten behoeve van de dienst in de tempel en voor de naleving van Gods wet en geboden, deed hij met volle overgave, en daardoor bracht hij het tot een goed einde.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Mattheüs 21:34

Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Job 14:9

zodra hij water ruikt, bot hij weer uit en vormt twijgen, als een jonge scheut.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Judas 1:12

Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden: ze doen zich schaamteloos te goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind, bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen, tweemaal afgestorven, ontworteld,
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Mattheüs 21:19

Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom: ‘Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!’ Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom.
Gerelateerd aan Psalmen 1:3

Jesaja 27:11

vrouwen breken de verdorde twijgen af en gebruiken ze voor hun vuur. Omdat dit volk ieder inzicht mist, kent zijn maker geen ontferming, toont zijn schepper geen genade.
1
2
Volgende