Open de Bijbel

Prediker 7:10
NBV 10 En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Zeg niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn, dan deze? Want gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 Say not thou, What is the cause that the former days were better than these? for thou dost not enquire wisely concerning this.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version