Prediker 4:3

NBV

3Maar beter af dan beiden is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon.

SV

3Ja, hij is beter dan die beiden, die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk, dat onder de zon geschiedt.

KJV

3Yea, better is he than both they, which hath not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the sun.