Prediker 12:7

NBV

7Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.

SV

7En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, Die hem gegeven heeft.

KJV

7Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it.