Prediker 12:12

NBV

12En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.

SV

12En wat boven dezelve is, mijn zoon! wees gewaarschuwd; van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezens is vermoeiing des vleses.

KJV

12And further, by these, my son, be admonished: of making many books there is no end; and much study is a weariness of the flesh.