Prediker 12:10

SV

10De prediker zocht aangename woorden uit te vinden, en het geschrevene is recht, woorden der waarheid.

KJV

10The preacher sought to find out acceptable words: and that which was written was upright, even words of truth.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.