Open de Bijbel

Prediker 1:7
NBV 7 Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats vanwaar ze komen, en beginnen weer opnieuw te stromen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats, waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 All the rivers run into the sea; yet the sea is not full; unto the place from whence the rivers come, thither they return again.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version