Gerelateerd aan Prediker 1:3

Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 5:16

(5:15) Het is, ook dit, triest en ellendig, maar zoals hij is gekomen, zo keert hij terug. Wat is het voordeel voor de mens dat hij zwoegt voor wind?
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 2:22

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon,
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 3:9

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt?
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 2:11

Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Johannes 6:27

U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Markus 8:36

Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet?
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Spreuken 23:4

Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 4:3

Maar beter af dan beiden is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 7:11

Bezit kan beter samengaan met wijsheid; dat is nuttiger onder de zon.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 5:18

(5:17) Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet, en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft; dat is wat hem is toebedeeld.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 8:15

Daarom prijs ik de vreugde, want er is onder de zon niets beters voor de mens dan dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet. De vreugde is zijn metgezel wanneer hij zwoegt op elke levensdag onder de zon die God hem heeft gegeven.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 9:13

Ik heb onder de zon iets gezien dat voor wijsheid doorging. Het was verbijsterend.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 6:12

Wie weet wat goed is voor de mens gedurende het luttel aantal dagen van zijn leeg bestaan? Ze zijn voor hem zo vluchtig als een schaduw. Wie kan hem vertellen wat er na hem komen zal onder de zon?
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 2:19

en wie zou kunnen zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn? Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt. Ook dat is enkel leegte.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Habakuk 2:13

Is dit niet de wil van de HEER van de hemelse machten: volken zwoegen voor een verslindend vuur, landen matten zich af voor niets?
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 9:3

alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Jesaja 55:2

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 9:6

Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon.
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Mattheüs 16:26

Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?
Gerelateerd aan Prediker 1:3

Prediker 4:7

Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon, en ook dat is leegte.
1
2
Volgende