Gerelateerd aan Prediker 1:17

Gerelateerd aan Prediker 1:17

Prediker 2:3

Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid-want die behield altijd de overhand-kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel.
Gerelateerd aan Prediker 1:17

1 Thessalonicensen 5:21

Onderzoek alles, behoud het goede
Gerelateerd aan Prediker 1:17

Prediker 2:10

Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg.
Gerelateerd aan Prediker 1:17

Prediker 7:23

Dit alles heb ik met mijn wijsheid onderzocht. Ik zei tegen mezelf: Laat ik wijsheid zoeken, maar ze bleef ver weg.
Gerelateerd aan Prediker 1:17

Prediker 1:13

Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd.