Gerelateerd aan Prediker 1:15

Gerelateerd aan Prediker 1:15

Prediker 7:12

Ze bieden beide schaduw, maar het voordeel van de wijsheid is dat ze de mens meer schaduw in het leven biedt.
Gerelateerd aan Prediker 1:15

Jesaja 40:4

Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
Gerelateerd aan Prediker 1:15

Prediker 3:14

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben.
Gerelateerd aan Prediker 1:15

Job 34:29

Maar als hij zwijgt, wie kan hem dan verstoren? Als hij zijn gelaat verbergt, wie kan hem dan aanschouwen? Over de mensen en de volken waakt hij evenzeer,
Gerelateerd aan Prediker 1:15

Job 11:6

om de geheimen van zijn wijsheid te onthullen- want ondoorgrondelijk zijn zijn werken-, dan zou je weten: God rekent je niet al je zonden aan.
Gerelateerd aan Prediker 1:15

Klaagliederen 3:37

Wie is het die spreekt, en het is er? Zou de Heer het niet zijn die gebiedt?
Gerelateerd aan Prediker 1:15

Mattheüs 6:27

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?
Gerelateerd aan Prediker 1:15

Daniel 4:35

(4:32) De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens; hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen: 'Wat hebt u gedaan?'