Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Joel 2:10

Bij die aanblik beeft de aarde, siddert de hemel; zon en maan worden verduisterd, sterren doven hun glans.
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Genesis 19:28

Toen hij uitkeek over Sodom en Gomorra en over de hele vallei, zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen als uit een smeltoven.
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Joel 2:2

Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van dreigende, donkere wolken. Als het morgenlicht over de bergen, zo nadert een groot en machtig volk, zoals er nooit tevoren is geweest of ooit nog zal zijn tot in het verste nageslacht.
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Openbaring 14:11

De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en 's nachts niet.'
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Joel 2:30

(3:3) Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook,
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Jesaja 14:31

Weeklaag, poorten, steden, schreeuw het uit, beef van angst, Filistijnen. Want uit het noorden nadert rook, een leger in gesloten gelederen.
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Handelingen 2:19

Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook.
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Openbaring 8:12

De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht.
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Genesis 15:17

Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging.
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Exodus 10:21

De HEER zei tegen Mozes: 'Strek je arm uit naar de hemel, dan komt er duisternis over Egypte, een duisternis zo dicht dat ze tastbaar is.'
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Openbaring 9:17

Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel.
Gerelateerd aan Openbaring 9:2

Exodus 19:18

De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig.