Open de Bijbel

Openbaring 3:2
NBV 2 Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Be watchful, and strengthen the things which remain, that are ready to die: for I have not found thy works perfect before God.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version