Open de Bijbel

Openbaring 3:11
NBV 11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version