Open de Bijbel

Openbaring 22:21
NBV 21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version