Open de Bijbel

Openbaring 22:20
NBV 20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 'Ja, ik kom spoedig!' Amen. Kom, Heer Jezus! Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version