Open de Bijbel

Openbaring 22:14
NBV 14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 Blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version