Open de Bijbel

Openbaring 22:12
NBV 12 'Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version