Openbaring 22:12

NBV

12'Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.

SV

12En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

KJV

12And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be.