Openbaring 21:5

NBV

5Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' -Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.' -

SV

5En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

KJV

5And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write: for these words are true and faithful.