Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Johannes 4:23

Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden,
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Openbaring 1:8

'Ik ben de alfa en de omega, 'zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

2 Kronieken 2:6

(2:5) Eigenlijk is niemand in staat voor hem een huis te bouwen, want zelfs de hoogste hemel kan hem niet bevatten. Dus wie ben ik dat ik voor hem een tempel zou bouwen, behalve dan om er voor hem offers te brengen?
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Openbaring 21:4

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Openbaring 15:3

Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: 'Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Johannes 4:21

‘Geloof me, ‘zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Johannes 10:30

en de Vader en ik zijn één.’
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Openbaring 11:17

met de woorden: 'Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u.
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Kolossensen 2:9

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig,
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Jesaja 66:1

Dit zegt de HEER: De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? En wat zou mij als rustplaats dienen?
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

1 Koningen 8:27

Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd.
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

2 Kronieken 6:18

Zou God werkelijk bij de mensen op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd.
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Hebreeën 9:1

Het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom.
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Openbaring 16:7

Ik hoorde het altaar antwoorden: 'Ja, Heer, onze God, Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig.'
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Openbaring 5:6

Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd.
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Johannes 2:19

Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Kolossensen 1:19

in hem heeft heel de volheid willen wonen
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Openbaring 4:8

Elk van de vier wezens had zes vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: 'Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.'
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Openbaring 19:15

Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden.
Gerelateerd aan Openbaring 21:22

Openbaring 16:14

Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.