Gerelateerd aan Openbaring 21:14-15

Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Hebreeën 11:10

omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd.
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Efeze 2:20

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Efeze 3:5

Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

1 Korinthe 3:10

Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt,
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Jesaja 54:11

Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met fijne leem zal ik je stenen inleggen, op saffier zal ik je grondvesten.
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Openbaring 21:19

De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede van lazuursteen, de derde kornalijn, de vierde smaragd,
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Mattheüs 16:18

En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Openbaring 18:20

Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten! Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken.'
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Efeze 4:11

En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Mattheüs 10:2

Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Galaten 2:9

en ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was, toen reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen.
Gerelateerd aan Openbaring 21:14

Judas 1:17

Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd:
Gerelateerd aan Openbaring 21:15

Openbaring 11:1

Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: 'Neem de maten op van Gods tempel en van het altaar, en tel degenen die God daar aanbidden.
Gerelateerd aan Openbaring 21:15

Zacharia 2:1

(2:5) Weer sloeg ik mijn ogen op, en daar zag ik een man met een meetlint in zijn hand.
Gerelateerd aan Openbaring 21:15

Ezechiel 41:1

Toen bracht de man me naar de grote zaal, en ook daarvan mat hij de muurpijlers: 6 el breed aan de ene kant en 6 el breed aan de andere kant; dat was de breedte van de tent.
Gerelateerd aan Openbaring 21:15

Exodus 40:3

Plaats de ark met de verbondstekst erin en scherm die af met het voorhangsel.