Open de Bijbel

Openbaring 20:15
NBV 15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version