Open de Bijbel

Openbaring 2:21
NBV 21 En hoewel ik haar de tijd heb gegeven om te breken met het leven dat ze leidt, weigert ze haar ontuchtig gedrag op te geven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version