Gerelateerd aan Openbaring 19

Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Openbaring 11:15

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: 'Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.'
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Mattheüs 6:13

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

1 Kronieken 29:11

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Openbaring 7:10

Luid riepen ze: 'De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!'
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Openbaring 19:3

Opnieuw zeiden ze: 'Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.'
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Openbaring 5:9

En ze zetten een nieuw lied in: i 'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Openbaring 19:6

Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen: 'Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen.
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Openbaring 12:10

Toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen: 'Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht.
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Psalmen 115:18

wij zijn het, wij zegenen de HEER, van nu tot in eeuwigheid. Halleluja!
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Openbaring 4:10

werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor hem die op de troon zit, en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden:
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

1 Timotheüs 1:16

en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Psalmen 148:1

Halleluja! Loof de HEER, bewoners van de hemel, loof hem daar in de hoogten,
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Openbaring 18:1

Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had groot gezag en zijn luister verlichtte de aarde.
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Psalmen 150:1

Halleluja! Loof God in zijn heilige woning, loof hem in zijn machtig gewelf,
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Psalmen 146:1

Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel.
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Jona 2:9

(2:10) Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de HEER die redt!'
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Psalmen 3:8

(3:9) Bij u, HEER, is redding, uw zegen rust op uw volk. sela
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Psalmen 149:1

Halleluja! Zing voor de HEER een nieuw lied, roem hem te midden van zijn getrouwen.
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Psalmen 111:1

Halleluja! Ik wil de HEER loven met heel mijn hart in de grote kring van oprechten.
Gerelateerd aan Openbaring 19:1

Psalmen 106:1

Halleluja! Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende