Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Psalmen 96:13

voor de HEER, want hij is in aantocht, in aantocht is hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen, trouw aan zijn woord.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Openbaring 6:2

Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Jesaja 11:3

Hij ademt eerbied voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Openbaring 3:14

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: "Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Psalmen 98:9

voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Openbaring 4:1

Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: 'Kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet.'
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Psalmen 50:6

De hemel verkondigt Gods gerechtigheid, hijzelf treedt op als rechter. sela
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Openbaring 3:7

Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: "Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft-wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Hebreeën 7:1

Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem,
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Jesaja 32:1

Een koning die rechtvaardig regeert en leiders die leiden volgens het recht
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Jeremia 23:5

De dag zal komen-spreekt de HEER -dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Zacharia 9:9

Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Jesaja 45:21

Kom hier, overleg met elkaar en vertel: Wie heeft dit van meet af aan laten horen, wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de HEER? Buiten mij is er geen god. Alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Jeremia 33:15

Op die dag, in die tijd, zal ik aan Davids stam een rechtmatige telg laten ontspruiten, die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Psalmen 45:3

(45:4) Gord uw zwaard aan de heup, o held, het teken van uw majesteit en glorie.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Zacharia 1:8

Vannacht had ik een visioen. Ik zag een man op een voskleurig paard. Hij stond tussen de mirtestruiken aan de oever van het diepe water, en iets verderop stonden nog meer paarden: roodvossen, goudvossen en schimmels.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Psalmen 99:4

Machtige koning, die het recht bemint: u stelde rechtvaardige wetten vast. Recht en gerechtigheid in Jakob: ze zijn uw werk.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Jesaja 63:1

‘Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal getooid, die zich groots en machtig verheft?’ Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en bij machte is te redden.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Psalmen 72:2

Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet.
Gerelateerd aan Openbaring 19:11

Johannes 14:6

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
1
2
Volgende