Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Gerelateerd aan Openbaring 18:4

2 Korinthe 6:17

Daarom zegt de Heer: Ga weg bij de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is. Dan zal ik jullie aannemen
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Jeremia 51:45

Vlucht, mijn volk, ontvlucht de stad, laat ieder vluchten voor de grote toorn van de HEER.
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Jeremia 51:6

Vlucht uit Babel, red het vege lijf, ontloop de straf voor Babels schuld. Dit is het tijdstip dat de HEER zich wreekt, de stad krijgt haar verdiende loon.
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Jesaja 52:11

Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is. Jullie die het heilige gerei van de HEER dragen, ga daar weg en blijf rein.
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Jeremia 50:8

Maar vlucht nu weg uit Babel, verlaat het land van de Chaldeeën! Vlucht, als bokken voor de kudde uit.
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Jesaja 48:20

Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën! Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden der aarde: ‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

1 Timotheüs 5:22

Leg iemand niet te snel de handen op, maak jezelf niet medeverantwoordelijk voor zijn zonden, zorg ervoor dat je rein blijft.
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Numeri 16:26

'Ga bij de tenten van die goddeloze mannen vandaan, 'zei hij tegen het volk, 'en raak niets aan dat van hen is, anders komt u om vanwege hun zonden.'
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Psalmen 50:18

Zie je een dief, je loopt met hem mee, en bij overspeligen ben je thuis.
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

2 Johannes 1:11

want wie zo iemand groet, is medeplichtig aan zijn kwalijke praktijken.
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Genesis 19:12

Daarna vroegen ze aan Lot: ‘Hebt u hier nog meer familie? Zonen, dochters, een schoonzoon, ga met iedereen die bij u hoort weg uit deze stad.
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Mattheüs 24:15

Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed),
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Jeremia 51:50

Jullie die aan het zwaard ontkomen zijn, vlucht verder, blijf niet staan. Al zijn jullie nog ver van huis, noem de naam van de HEER, richt je gedachten enkel op Jeruzalem.
Gerelateerd aan Openbaring 18:4

Mattheüs 23:30

en jullie zeggen: “Als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten.”