Open de Bijbel

Openbaring 17:9
NBV 9 Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. 'De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit, en het zijn zeven koningen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 And here is the mind which hath wisdom. The seven heads are seven mountains, on which the woman sitteth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version