Open de Bijbel

Openbaring 12:7
NBV 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel. MichaĆ«l en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 En er werd krijg in den hemel; Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version