Open de Bijbel

Openbaring 1:14
NBV 14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 His head and his hairs were white like wool, as white as snow; and his eyes were as a flame of fire;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version