Gerelateerd aan Numeri 9:6

Gerelateerd aan Numeri 9:6

Exodus 18:15

Mozes antwoordde zijn schoonvader: 'Omdat het volk bij mij komt om God te raadplegen.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Numeri 19:11

Wie het lijk van een mens aanraakt is zeven dagen onrein.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Numeri 19:16

Iedereen die in het open veld het lijk aanraakt van iemand die door een ander gedood is of een natuurlijke dood is gestorven, of de beenderen van een mens, of een graf, is ook zeven dagen onrein.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Numeri 5:2

'Geef de Israëlieten opdracht om iedereen die aan huidvraat lijdt of onrein vocht verliest en iedereen die onrein is doordat hij met een lijk in aanraking is geweest, het kamp uit te sturen.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Exodus 18:19

Luister, ik zal je een goede raad geven, en moge God je dan ter zijde staan. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en hun geschillen aan hem voorleggen.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Johannes 18:28

Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor het pesachmaal.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Exodus 18:26

Zij stonden altijd klaar om over het volk recht te spreken. Moeilijke zaken legden ze aan Mozes voor, in eenvoudiger zaken deden ze zelf uitspraak.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Numeri 19:18

Iemand die rein is moet dan een majoraantak nemen, die in het water dopen en daarmee de tent, alle vaten en de mensen die in de tent geweest zijn besprenkelen. Hetzelfde moet gebeuren met degene die beenderen, het lijk van iemand die gedood of gestorven is, of een graf heeft aangeraakt.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Numeri 15:33

Degenen die hem aangetroffen hadden, brachten hem voor Mozes en Aäron en voor de hele gemeenschap.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Numeri 27:5

Mozes legde hun zaak aan de HEER voor,
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Leviticus 24:11

en een vloek uitsprak waarin hij Gods naam lasterde, werd hij aan Mozes voorgeleid. Zijn moeder heette Selomit; ze was een dochter van Dibri en behoorde tot de stam Dan.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Numeri 6:6

En zolang hij aan de HEER gewijd is, mag hij niet in de buurt van een dode komen.
Gerelateerd aan Numeri 9:6

Leviticus 21:11

Hij mag nooit in de nabijheid van een lijk komen, zelfs omwille van zijn vader of moeder mag hij zich niet verontreinigen.