Gerelateerd aan Numeri 9:2

Gerelateerd aan Numeri 9:2

1 Korinthe 5:7

Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.
Gerelateerd aan Numeri 9:2

Leviticus 23:5

Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid, in de avondschemer.
Gerelateerd aan Numeri 9:2

Deuteronomium 16:1

Ieder jaar in de maand abib moet u voor de HEER, uw God, het pesachoffer bereiden. Hij heeft u immers op een nacht in die maand uit Egypte weggeleid.
Gerelateerd aan Numeri 9:2

Markus 14:12

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’
Gerelateerd aan Numeri 9:2

2 Kronieken 35:1

Josia vierde in Jeruzalem Pesach ter ere van de HEER. Op de veertiende dag van de eerste maand werden de dieren voor het pesachoffer geslacht.
Gerelateerd aan Numeri 9:2

Lukas 22:7

De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan.
Gerelateerd aan Numeri 9:2

Jozua 5:10

Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereidden ze in de avond van de veertiende dag van die eerste maand het pesachoffer.
Gerelateerd aan Numeri 9:2

Numeri 28:16

Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het pesachoffer bereid.
Gerelateerd aan Numeri 9:2

Ezra 6:19

De teruggekeerde ballingen vierden Pesach op de veertiende dag van de eerste maand.
Gerelateerd aan Numeri 9:2

Exodus 12:1

De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: