Gerelateerd aan Numeri 9:14

Gerelateerd aan Numeri 9:14

Exodus 12:48

Wil een vreemdeling die bij jullie woont het pesachmaal ter ere van de HEER bereiden, dan mag dat pas nadat hij en al zijn mannelijke familieleden besneden zijn, want alleen dan kan hij op ‚‚n lijn worden gesteld met een geboren Isra ëliet. Maar een onbesnedene mag er niet aan deelnemen.
Gerelateerd aan Numeri 9:14

Leviticus 24:22

Vreemdelingen en geboren Israëlieten moeten volgens dezelfde norm worden berecht. Ik ben de HEER, jullie God."'
Gerelateerd aan Numeri 9:14

Leviticus 22:25

en ook van vreemdelingen mag je zulke dieren niet aannemen om ze als voedsel aan jullie God aan te bieden, want ze zijn verminkt. Ze hebben een gebrek en zullen daarom niet als offer aanvaard worden."'
Gerelateerd aan Numeri 9:14

Deuteronomium 29:11

(29:10) vrouwen en kinderen van Israël, en alle vreemdelingen die als houthakker of waterputter in het kamp werken-
Gerelateerd aan Numeri 9:14

Efeze 2:19

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,
Gerelateerd aan Numeri 9:14

Leviticus 25:15

Het aantal jaren dat na een jubeljaar verstreken is, bepaalt de prijs die de pandnemer moet betalen; het aantal jaren dat de pandgever heeft kunnen oogsten, bepaalt de prijs die hij mag vragen.
Gerelateerd aan Numeri 9:14

Jesaja 56:3

De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’ En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’
Gerelateerd aan Numeri 9:14

Leviticus 19:10

En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.
Gerelateerd aan Numeri 9:14

Deuteronomium 31:12

Roep dan het volk bijeen, met inbegrip van de vrouwen en kinderen en de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Laat iedereen naar de voorlezing luisteren en zo leren ontzag te tonen voor de HEER, uw God, en de wetten waarin u onderwezen bent, strikt na te leven.