Numeri 6:24-26

SV

24De HEERE zegene u, en behoede u!
25De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
26De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

KJV

24The LORD bless thee, and keep thee:
25The LORD make his face shine upon thee, and be gracious unto thee:
26The LORD lift up his countenance upon thee, and give thee peace.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.