Numeri 32:31

NBV

31De Gadieten en de Rubenieten beloofden te doen wat de HEER hun had opgedragen:

SV

31En de kinderen van Gad en de kinderen van Ruben antwoordden, zeggende: Wat de HEERE tot uw knechten gesproken heeft, zullen wij alzo doen.

KJV

31And the children of Gad and the children of Reuben answered, saying, As the LORD hath said unto thy servants, so will we do.