Open de Bijbel

Numeri 32:18
NBV 18 Wij gaan niet naar huis voordat ieder van de IsraĆ«lieten een eigen stuk grond heeft gekregen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Wij zullen niet wederkeren tot onze huizen, totdat zich de kinderen Israels tot erfelijke bezitters zullen gesteld hebben, een ieder van zijn erfenis.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 We will not return unto our houses, until the children of Israel have inherited every man his inheritance.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version