Gerelateerd aan Numeri 3:5-13

Gerelateerd aan Numeri 3:6

Deuteronomium 10:8

In die tijd wees de HEER de stam Levi aan om de ark van het verbond met de HEER te dragen, om voor hem dienst te doen en in zijn naam de zegen uit te spreken. Zo is het tot op de dag van vandaag.
Gerelateerd aan Numeri 3:6

Maleachi 2:4

Weet dat ik dit besloten heb op grond van mijn verbond met Levi-zegt de HEER van de hemelse machten.
Gerelateerd aan Numeri 3:6

Exodus 32:26

Hij ging bij de ingang van het kamp staan en zei: 'Wie voor de HEER kiest, moet hier komen.' Alle nakomelingen van Levi voegden zich bij hem.
Gerelateerd aan Numeri 3:6

Numeri 8:6

'Zonder de Levieten van de overige Israëlieten af en reinig hen.
Gerelateerd aan Numeri 3:6

Numeri 2:33

De Levieten waren niet met de andere Israëlieten meegeteld; zo had de HEER het Mozes opgedragen.
Gerelateerd aan Numeri 3:6

Numeri 18:1

De HEER zei tegen Aäron: 'Jij en je zonen en je hele familie zullen verantwoordelijk worden gesteld voor overtredingen die in het heiligdom worden begaan, en jij en je zonen alleen worden verantwoordelijk gesteld voor overtredingen die jullie bij het uitoefenen van het priesterschap begaan.
Gerelateerd aan Numeri 3:6

Numeri 2:17

Het leger van de Levieten, met de ontmoetingstent, bevindt zich midden tussen de andere legerafdelingen wanneer het kamp wordt opgebroken. Zoals de Israëlieten gelegerd zijn, zo moeten ze ook verder trekken, ieder op de voor hem bepaalde plaats, bij zijn eigen vaandel.
Gerelateerd aan Numeri 3:6

Numeri 16:9

Is het u niet genoeg dat u door de God van Israël van de andere Israëlieten bent afgezonderd om in zijn nabijheid te verkeren, om werkzaamheden bij de tabernakel van de HEER te verrichten en om de hele gemeenschap ten dienste te staan en die te vertegenwoordigen?
Gerelateerd aan Numeri 3:6

Deuteronomium 33:8

Over Levi zei hij: ‘HEER, u vertrouwt uw orakelstenen toe aan Levi, uw vertrouweling. U stelde hem op de proef bij Massa, daagde hem uit bij het water van Meriba.
Gerelateerd aan Numeri 3:6

Numeri 1:49

'De stam Levi mag je niet inschrijven, je mag hen niet met de andere Israëlieten meetellen.
Gerelateerd aan Numeri 3:7

Numeri 1:50

Stel de Levieten aan over de tabernakel, waarin de verbondstekst bewaard wordt, en over alle bijbehorende voorwerpen. Zij moeten de tabernakel en alles wat erbij hoort dragen, ze zijn voor de tabernakel verantwoordelijk en moeten hun tenten eromheen opslaan.
Gerelateerd aan Numeri 3:7

Numeri 8:15

Nadat je de Levieten gereinigd hebt en hen als offergave hebt aangeboden, mogen ze bij de ontmoetingstent dienst doen.
Gerelateerd aan Numeri 3:7

Numeri 8:11

en moet Aäron hen namens de Israëlieten als offergave aan de HEER aanbieden; zij zijn bestemd voor de dienst van de HEER.
Gerelateerd aan Numeri 3:7

1 Kronieken 23:28

Zij kregen tot taak de nakomelingen van Aäron behulpzaam te zijn bij de dienst in de tempel van de HEER, het werk in de tempelhoven en de voorraadkamers, het reinigen van de heilige voorwerpen en alle andere werkzaamheden die verband houden met de eredienst in de tempel van God.
Gerelateerd aan Numeri 3:7

1 Kronieken 26:26

Deze Selomit en zijn verwanten werden belast met het toezicht op de schatkamers waar de wijgeschenken werden bewaard die door koning David, de familiehoofden, de bevelhebbers over duizend en die over honderd man en de legeraanvoerders aan de HEER waren afgestaan;
Gerelateerd aan Numeri 3:7

Numeri 31:30

Op het aandeel van de andere Israëlieten moet je ‚‚n op de vijftig mensen, runderen, ezels, schapen, geiten en andere dieren inhouden. Geef ze aan de Levieten die zorg dragen voor de tabernakel van de HEER .'
Gerelateerd aan Numeri 3:7

Numeri 8:24

'Voor de Levieten geldt dit voorschrift: iedereen van vijfentwintig jaar of ouder moet werkzaamheden bij de ontmoetingstent verrichten.
Gerelateerd aan Numeri 3:7

Numeri 3:32

Aan het hoofd van de leiders van de Levieten stond Eleazar, de zoon van de priester Aäron. Hij hield toezicht op degenen die de zorg voor de heilige ruimte hadden.
Gerelateerd aan Numeri 3:7

1 Kronieken 26:20

Andere Levieten kregen de volgende taken: Achia werd belast met het toezicht op de schatkamers van de tempel van God en de schatkamers waar de wijgeschenken werden bewaard.
Gerelateerd aan Numeri 3:8

Jesaja 52:11

Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is. Jullie die het heilige gerei van de HEER dragen, ga daar weg en blijf rein.
1
2
3
4
Volgende