Open de Bijbel

Numeri 16:33
NBV 33 Zo daalden zij met allen die bij hen hoorden levend in het dodenrijk af. De aarde sloot zich boven hen, en zij waren uit de gemeenschap verdwenen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 33 They, and all that appertained to them, went down alive into the pit, and the earth closed upon them: and they perished from among the congregation.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version