Gerelateerd aan Numeri 12:3

Gerelateerd aan Numeri 12:3

Mattheüs 11:29

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
Gerelateerd aan Numeri 12:3

Jakobus 3:13

Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Gerelateerd aan Numeri 12:3

Mattheüs 5:5

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Gerelateerd aan Numeri 12:3

2 Korinthe 11:5

Ik denk dat ik in geen enkel opzicht de mindere ben van die geweldige apostelen van u.
Gerelateerd aan Numeri 12:3

2 Korinthe 12:11

Ik heb me aangesteld als een dwaas, maar u hebt me ertoe gedwongen. U had me moeten aanbevelen. Want ik mag dan onbeduidend zijn, ik doe toch echt niet onder voor die geweldige apostelen.
Gerelateerd aan Numeri 12:3

1 Thessalonicensen 2:7

Hoewel we ons als apostelen van Christus hadden kunnen laten gelden, zijn we u tegemoet getreden met de tederheid van een voedster die haar kinderen koestert.
Gerelateerd aan Numeri 12:3

Numeri 11:10

Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent zaten te klagen. Toen de HEER in hevige woede ontstak, maakte Mozes zich kwaad.
Gerelateerd aan Numeri 12:3

Jakobus 3:2

En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.
Gerelateerd aan Numeri 12:3

Psalmen 106:32

Zij wekten zijn toorn bij het water van Meriba en brachten Mozes in moeilijkheden,
Gerelateerd aan Numeri 12:3

2 Korinthe 10:1

Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink tegen u doe, ik wil u bij de zachtmoedigheid en mildheid van Christus iets vragen:
Gerelateerd aan Numeri 12:3

1 Petrus 3:4

maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
Gerelateerd aan Numeri 12:3

Psalmen 147:6

De HEER richt de vernederden op en drukt de goddelozen neer.
Gerelateerd aan Numeri 12:3

Numeri 20:10

Hij en Aäron lieten iedereen bij de rots samenkomen. 'Luister, opstandig volk, 'zei Mozes, 'zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen?'
Gerelateerd aan Numeri 12:3

Mattheüs 21:5

‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’
Gerelateerd aan Numeri 12:3

Psalmen 149:4

Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk, hij kroont de vernederden met de zege.