Gerelateerd aan Numeri 11:11

Gerelateerd aan Numeri 11:11

Deuteronomium 1:12

Maar hoe zou ik alleen de last van uw problemen en geschillen kunnen dragen?
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Jeremia 15:10

‘Wee mij! Ach moeder, dat u mij moest baren! Ik wek overal ergernis, iedereen bestrijdt mij. Ik ben niemands schuldeiser, en heb zelf geen schulden, toch word ik door iedereen vervloekt.
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Klaagliederen 3:39

Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden!
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Klaagliederen 3:22

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Exodus 17:4

Mozes riep luid de HEER aan. 'Wat moet ik met dit volk beginnen?' vroeg hij. 'Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!'
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Psalmen 130:3

Als u de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand?
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Maleachi 3:14

Jullie hebben gezegd: 'Wat heeft het voor nut om God te dienen, wat hebben we eraan dat we zijn voorschriften in acht nemen en ons in een boetekleed hullen voor de HEER van de hemelse machten?
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Jeremia 15:18

Waarom blijft mijn lijden duren, is mijn wond niet te genezen, waarom wil hij maar niet helen? U hebt mij teleurgesteld, als een beek die drooggevallen is.’
Gerelateerd aan Numeri 11:11

2 Korinthe 11:28

En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten.
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Psalmen 143:2

Daag uw dienaar niet voor het gerecht, voor u is geen sterveling onschuldig.
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Jeremia 20:14

Vervloekt is de dag waarop ik ben geboren, de dag waarop mijn moeder mij baarde. Die dag mag niet gezegend zijn.
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Job 10:2

Tegen God zal ik zeggen: "Veroordeel mij niet, laat me weten waarom u mij bestrijdt.
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Jeremia 20:7

‘HEER, u hebt mij verleid, en ik ben bezweken, u was te sterk voor mij en hebt mij in uw greep gekregen. Dag in dag uit lachen ze om mij, iedereen bespot mij.
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Exodus 5:22

Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de HEER en zei: 'Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij hierheen gestuurd?
Gerelateerd aan Numeri 11:11

Numeri 11:15

Als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen. Dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard.'