Nehemia 8:11

NBV

11De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: 'Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.'

SV

11Voorts zeide hij tot hen: Gaat, eet het vette, en drinkt het zoete, en zendt delen dengenen, voor welken niets bereid is, want deze dag is onzen Heere heilig; zo bedroeft u niet, want de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte.

KJV

11So the Levites stilled all the people, saying, Hold your peace, for the day is holy; neither be ye grieved.