Open de Bijbel

Nehemia 8:11
NBV 11 De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: 'Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 Voorts zeide hij tot hen: Gaat, eet het vette, en drinkt het zoete, en zendt delen dengenen, voor welken niets bereid is, want deze dag is onzen Heere heilig; zo bedroeft u niet, want de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 So the Levites stilled all the people, saying, Hold your peace, for the day is holy; neither be ye grieved.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version